Yorkshire Coastal Area Tour, Mount Grace Priory, near Northallerton, July 2004

 

Study Tour 2004